Shareholders' Meeting 27 October 2017

L’Assemblée Générale Spéciale d’Elia System Operator SA se tiendra le vendredi 27 octobre 2017 au siège social d’Elia System Operator SA, Boulevard de l’Empereur 20 à 1000 Bruxelles à partir de 9h20.

De Bijzondere Algemene Vergadering van Elia System Operator NV wordt gehouden op vrijdag 27 oktober 2017 op de maatschappelijke zetel van Elia System Operator NV, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel vanaf 9u20.

The Special General Meeting of Shareholders of Elia System Operator SA/NV will be held on Friday, October 27, 2017 at the registered office of Elia System Operator SA/NV, Boulevard de l’Empereur 20 - B-1000 Brussels, Belgium from 9.20 a.m.

Documents related to the Special General Meeting of Shareholders FR NL EN
Notice of convocation for the Special General Meeting of Shareholders - Oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering - Convocation à l’Assemblée Générale Spéciale DOC DOC DOC
Proxy for the Special General Meeting of Shareholders - Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering - Procuration relative à l’Assemblée Générale Spéciale DOC DOC DOC
Voting form for the Special General Meeting of Shareholders - Formulier voor het stemmen per brief op de Bijzondere Algemene Vergadering - Formulaire de vote par correspondance relatif à l’Assemblée Générale Spéciale
DOC
DOC
DOC
Curriculum vitae of Mrs. Roberte Kesteman
- - PDF
Document related to the right to ask questions - Document m.b.t. het recht om vragen te stellen - Document concernant le droit de poser des questions  DOC DOC DOC
Document related to the right to add items to the agenda and to file proposed resolutions - Document m.b.t. het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen - Document concernant le droit d'ajouter des sujets à l’ordre du jour et de déposer des propositions de résolution
DOC
DOC
DOC