College van commissarissen

Het college van commissarissen is onder andere belast met de controle van de jaarrekeningen van Elia.

College van commissarissen

Felix Frank
Vertegenwoordigt BDO Bedrijfsrevisoren
Paul Eelen
Vertegenwoordigt EY Bedrijfsrevisoren

Verantwoordelijkheden

Het college van commissarissen staat in voor de controle van volgende jaarrekeningen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.                                                                                                          
  • De geconsolideerde jaarrekening van Elia System Operator NV en
  • De enkelvoudige jaarrekeningen van Elia System Operator NV en Elia Asset NV

Zij vervullen op verzoek van deze vennootschappen tevens bijkomende controletaken, eveneens overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.


Corporate Governance & Financial Report 2019