Aandeelhoudersvergaderingen van Elia groep

Elia groep verbindt zich tot een open en transparante dialoog met haar aandeelhouders en organiseert geregeld aandeelhoudersvergaderingen