15 april 2022

Elia Group roept een Gewone Algemene Vergadering en een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen

Elia Group heeft vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bijeengeroepen op dezelfde dag als de Algemene Vergadering van 17 mei 2022, om een voorstel tot het verkrijgen van het toegestane kapitaal ter stemming voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

 

Indien goedgekeurd door de vereiste meerderheid van aandeelhouders op de BAV, zou het voorstel de Raad van Bestuur machtigen om het kapitaal van Elia Group (toegestaan kapitaal) te verhogen met maximaal € 600.000.000 (inclusief uitgiftepremie) en om alle modaliteiten en voorwaarden van deze kapitaalverhoging, de uitgifte van de aandelen en de plaatsing ervan te bepalen.


Yannick Dekoninck
Investor Relations Officer
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Stéphanie Luyten
Investor Relations
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel