Aandeelhoudersstructuur

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste aandeelhouders van Elia weer, met name die met meer dan 5% van het totale aantal aandelen, na de ontvangen ”transparantieverklaringen" (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 Februari 2008).

Het aandelenpercentage zoals opgenomen in onderstaande tabel is bepaald op basis van het aantal uitgegeven aandelen op 18 juni 2019 als denominator (niet de denominator zoals opgenomen in de transparatieverklaring).

 

Aandeelhouder Aantal aandelen(= de noemer) Type aandelen*** % aandelen % stemrechten
Publi-T 30.806.445* aandelen klasse B en C* 44,87% 44,87%
 Publipart 2.280.231 aandelen klasse A en B** 3,32% 3,32%
Belfius Insurance 714.357 aandelen klasse B 1,04%  1,04%
Katoen Natie Group 4.228.344 aandelen klasse B 6,16% 6,16%
 Interfin 2.598.143 aandelen klasse B 3,78% 3,78%
Overige free float 28.025.418 aandelen klasse B 40,82% 40,82%
 Total 68.652.938 100% 100%

  *Publi-T bezit een totaal van 30.806.445 aandelen, waarvan 30.722.070 aandelen van klasse C (en 84.375 aandelen van klasse B).
 **Publipart bezit een totaal van 2.227.231 aandelen, waarvan 1.717.600 aandelen van klasse A (en 562.631 aandelen van klasse B).
***Het kapitaal van de vennootschap is €1,712,332,261.62 vertegenwoordigd door 68,652,938 aandelen. De aandelen zijn  verdeeld in 3 categorieën van aandelen: 1,717,600 categorie A-aandelen; 36,213,268 categorie B-aandelen; en 30,722,070 categorie C-aandelen. Alle aandelen hebben identieke stem, dividend en liquidatie rechten, maar de categorie A en C-aandelen bevatten specifieke rechten met betrekking tot de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de goedkeuring van Aandeelhouders resoluties

Volgens de transparantiekennisgeving van 30 oktober 2014 handelen Publi-T en FPIM (Belfius Insurance) in onderling overleg in de zin van artikel 3 §1, 13 ° b) van de Belgische wet van 2 mei 2007