Financiële situatie

De Groep streeft ernaar een evenwicht te bewaren tussen de continuïteit van de financiering en flexibiliteit door gebruik te maken van bankleningen, bevestigde en onbevestigde kredietfaciliteiten, een handelspapierprogramma enz.

Financiële schulden

Voor de financiering op lange termijn maakt de Groep gebruik van obligaties. Het looptijdenprofiel van de obligaties uit de schuldportefeuille is gespreid over een verscheidene jaren. De Groep evalueert geregeld haar financiële middelen en houdt daarbij rekening met haar eigen kredietrating en de algemene marktvoorwaarden.

Kredietrating

Standard & Poors
Langetermijnrating: BBB+
Outlook: Stabiel
Laatste update : 08/10/2019
Kortetermijnrating: A-2

 

Eurobonds Elia

Onderstaande tabel toont alle uitgiften van Eurobonds en hybride obligaties

 

Uitgiftedatum Bedrag Looptijd Coupon ISIN Bond
 14 januari 2019  € 500 miljoen  10   jaar  1,375 %  BE 0002629104
 5 september 2018  € 300 miljoen  10   jaar  1,50 %   BE 0002596741 
 7 april 2017  € 250 miljoen  10   jaar  1,375 %  BE 0002276450 
 27 november 2015  € 500 miljoen  8.5  jaar  1,375 %   BE0002239086
 7 april 2014  € 350 miljoen  15   jaar  3,00 %   BE 0002466416
 4 april 2013  € 550 miljoen  15   jaar  3,25 %  BE 0002432079 
 4 april 2013  € 200 miljoen  20  jaar  3,50 %   BE 0002433085


Eurobonds

Deze Eurobonds zijn genoteerd op  Euronext Brussels. De clearing verloopt via het S/N-vereffeningsstelstel.

Hybride obligaties Elia

 

Uitgiftedatum Bedrag  Looptijd Coupon ISIN Bond
 5 september 2018  €700 miljoen  [5.25]  2,75%  BE0002597756

 

Officiële betaalkantoren

ING Luxembourg SA
Route d’Esch 52,
L-2965 Luxembourg
Royal Bank of Canada Europe Limited
71 Queen Victoria Street,
London EC4V 4DE, UK

Kapitaalverhogingen

De Groep maakt voor de langetermijnfinanciering gebruik van eigen vermogen. Zij streeft ernaar om een gezond evenwicht te behouden tussen de financiering via vreemd vermogen en de financiering via eigen vermogen.


  • English
  • Français
  • Nederlands