Wettelijke structuur

Elia groep is actief onder de naam van de wettelijke entiteit Elia, een beursgenoteerde onderneming. De belangrijkste referentieaandeelhouder is de gemeentelijke holding Publi-T. Elia System Operator is genoteerd op de gereguleerde beurs Euronext Brussel sinds juni 2005.

Wettelijke structuur

Interfin, een aandeelhouder van Publi-T, heeft sinds eind 2011 een participatie van 3,78%; Belfius Verzekeringen heeft een participatie in Elia van 1,04%.
Raadpleeg de gedetailleerde aandeelhoudersstructuur voor meer informatie.

 
Elia Engineering voor 100% filiaal van Elia, is belast met alle engineeringactiviteiten. Elia Re is de herverzekeringsmaatschappij van Elia.

Elia Grid International (EGI) is een 50/50 joint venture tussen Elia System Operator NV en 50Hertz Transmission GmbH. EGI verleent ondersteunende diensten en advies op het vlak van het elektriciteitsnet in België. Zijn activiteiten worden beschouwd als niet-gereguleerd.

Elia heeft participaties in:
  • Enervalis dat vernieuwende software-as-a-service oplossingen ontwikkelt. Hiermee kunnen marktspelers hun energiefactuur optimaliseren; tegelijk helpen deze oplossingen om te voldoen aan de groeiende behoefte aan flexibiliteit om de vraag en het aanbod in het elektriciteitssysteem in evenwicht te houden.
  • Ampacimon dat dynamische monitoringsystemen (stroomcapaciteit) levert en ontwikkelt voor luchtlijnen. Zij zijn nuttig voor de TSO’s want ze kunnen ze gebruiken om de efficiëntie van het net te verhogen, met behoud van het vereiste veiligheidsniveau voor het net.
  • JAO, een gezamenlijk dienstenbedrijf van twintig transmissienetbeheerders uit zeventien landen, dat verantwoordelijk is voor de jaar-, maand- en dagveilingen van transmissierechten op 27 grenzen.  Het dienstenbedrijf doet ook dienst als noodoplossing voor de Europese marktkoppeling.
  • HGRT (Holding des Gestionnaires de Réseau de Transport), dit is een aandeelhouder van de in Frankrijk gevestigde elektriciteitsbeurs EPEX Spot SE;
  • Coreso, , dit is het eerste gezamenlijke regionaal technisch coördinatiecentrum met negen Europese transmissienetbeheerders. Coreso draagt bij aan een aantal Europese doelstellingen, meer bepaald de operationele veiligheid van het elektriciteitssysteem, de integratie van grootschalige hernieuwbare energieproductie (windenergie) en de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt in CWE. 
Elia heeft een participatie van 80% in Eurogrid GmbH. De overige 20% is in handen van de Duitse staatsbank Bank Kreditanstalt fûr Wiederaufbau (‘KfW’).

50Hertz bezit voor de volle 100% het filiaal 50Hertz Offshore, dat instaat voor de ontwikkeling van offshore netten binnen zijn activiteitsgebied.