08 november 2019

Aandeelhoudersvergadering stemt in met gewijzigde bedrijfsstructuur Elia groep

Op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Elia zijn vandaag alle agendapunten goedgekeurd.

Na het instemmen van de raad van bestuur van Elia System Operator met de nieuwe bedrijfsstructuur van Elia groep, was er vandaag 8 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Deze was bijeengeroepen om bepaalde aspecten van de veranderde bedrijfsstructuur te valideren en de wijzigingen in de beheersstructuur goed te keuren waardoor Elia Group een holdingbedrijf wordt. Hierdoor kunnen de bestaande en toekomstige Belgische en Europese activiteiten van de groep (gereguleerd en niet-gereguleerd) zich voort ontwikkelen in overeenstemming met de vooropgestelde groeistrategie.
Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België