19 mei 2020

Algemene vergadering Elia Group bekrachtigt financiële resultaten 2019 en uitbetaling dividend

Elia Group hield vandaag haar gewone en buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed.

57,13 % van de aandelen waren vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering.

  • Bruto dividend van 1,69 euro per aandeel wordt uitbetaald op 1 juni 2020
  • Kris Peeters is benoemd tot lid van de raad van bestuur


Stéphanie Luyten
Investor Relations
Boulevard de l'Empereur 20 B-1000 Bruxelles
Yannick Dekoninck
Investor Relations Officer
Boulevard de l'Empereur 20 B-1000 Bruxelles