22 december 2020

Openbaarmaking conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007

Naar aanleiding van de totstandkoming van de kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel van Elia Group NV en van haar Belgische dochtervennootschappen, die op 22 December 2020 werd vastgesteld voor notaris, werden 67.757 nieuwe aandelen van Elia Group NV uitgegeven.

U vindt meer informatie in het persbericht.


Yannick Dekoninck
Investor Relations Officer
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Stéphanie Luyten
Investor Relations
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel