19 augustus 2021

Elia Group en Maleisisch nutsbedrijf TNB versterken samenwerking om kennis en ervaring te delen

BRUSSEL – KUALA LUMPUR | Elia Group en Tenaga Nasional Berhad (TNB) hebben een tweede memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend.

De vernieuwde overeenkomst herbevestigt de gezamenlijke ambities en verzekert een nauwere samenwerking op vlak van netontwikkeling, asset management, integratie van hernieuwbare energie en marktactiviteiten. Met de overeenkomst wordt de bestaande  samenwerking versterkt. Er zal nog sterker worden ingezet op het uitwisselen van kennis en ervaringen die gecommercialiseerd kunnen worden naar andere bedrijven in de energiesector.  


Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België