03 februari 2021

Uitstekende operationele resultaten voor Nemo Link, de onderzeese kabel tussen Engeland en België, na twee jaar

Nemo Link, de eerste elektrische interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en België, kan na twee jaar terugblikken op uitstekende operationele prestaties.

 Met een beschikbaarheid van meer dan 97,5% van de tijd is deze onderzeese kabel een van de efficiëntste ter wereld. De kabel bracht meer dan 12 TWh elektriciteit over tussen de twee landen, voornamelijk van België naar het Verenigd Koninkrijk. Nemo Link vergroot de mogelijkheden om de netten in evenwicht te houden.

  • Nemo Link werd twee jaar geleden in bedrijf gesteld om elektriciteit uit te wisselen tussen het Verenigd Koninkrijk en België.
  • De 140 km lange onderzeese HVDC-interconnector (High Voltage Direct Current) haalt uitmuntende beschikbaar-heidscijfers (97,5%) en heeft de uitwisseling van 12 TWh mogelijk gemaakt.
  • De interconnector vergroot de mogelijkheden om de netten in evenwicht te houden en beperkt de prijspieken.


Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België